ПРОТОЈЕРЕЈ БОЈАН КОШАНИН 065 6443753

ПРОТОЈЕРЕЈ БОЈАН КОШАНИН 065/6443753

АЛЕКСЕ ШАНТИЋА,

БОРЕ СТАНКОВИЋА,

ВАСЕ БОГДАНОВА,

ВАСЕ ПЕЛАГИЋА,

ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА: НЕПАРНА СТРАНА, ОД 1 ДО 11 А (ДО ЦВИЈИЋЕВЕ),

ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА: ПАРНА СТРАНА, ОД 2 ДО 44 (ДО ЦВИЈИЋЕВЕ),

ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА: НЕПАРНА СТРАНА, 1,3,5,7,9,11,

ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА: ПАРНА СТРАНА, 2,4,6,8,10,

ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА,

ЂУРЕ ДАНИЧИЋА: ПАРНА СТРАНА 2,4,6,8,

ИВАНА ЦАНКАРА:НЕПАРНА СТРАНА 1,3,5,7,9,11, 13 (ДО АЛАСОВЕ), ПАРНА СТРАНА 2,4,6,8,10, 12, 14, 16, 18 (ДО АЛАСОВЕ),

ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ,

ЈОВАНА ПОПОВИЋА,

ЈОВАНА ПАВЛОВИЋА,

ЈОСИФА ПАНЧИЋА,

КОНСТАНТИНА ДАНИЛА,

ЛАЗЕ КОСТИЋА,

ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА,

МИЛАНА ЋУРЧИНА,

МАЖУРАНИЋЕВА,

МИЛУТИНА БОЈИЋА,

МИХАЈЛА ПЕТРОВИЋА АЛАСА НЕПАРНА СТРАНА ОД 1 ДО 23 (ДО СТЕВАНА СРЕМЦА), ПАРНА СТРАНА 2,4,6,

РУЂЕРА БОШКОВИЋА,

СТЕВАНА СРЕМЦА: ПАРНА СТРАНА 2,4,6,8,10, 12, 14, 16 (ДО АЛАСОВЕ),

ЦВИЈИЋЕВА: 1,3,5,7,

ПРВОМАЈСКА 4, КУЋЕ ПРЕКО ПУТА ОД НАРОДНЕ БАШТЕ, УЛАЗ ПОРЕД  БЕОПАНА.